Jdi na obsah Jdi na menu
 


Citáty o láske

16. 4. 2009

Láska je tá, ktorá ostáva stále, či jej všetko dávame alebo všetko odopierame. (GEOTHE)

Obdiv velebí, ale láska je nemá.

Láska je plameň, ktorý zohrieva, vášeň je požiar, ktorý ničí. (NEER)

Láska je zrod všetkých veľkých činov. (KOLLÁR)

Láska je nekonečný cieľ svetových dejín, amen vesmíru. (NOVALIS)

Láska je peňazokaz, ktorý premieňa haliere na zlaté mince a zlaté mince často na haliere. (BALZAC)

Láska je azda len vďačnosť z rozkoše. (BALZAC)

Láska je strom, na ktorom ako lúpežník číha žiarlivosť. (ČECH)

Láska nie je kupec, ktorý má obavy z návratností svojich investícií. (REMARQUE)

Láska je choroba, ktorá sa nedá vyliečiť. (NĚMCOVÁ)

Láska je túžba po kráse. (TASSO)

Láska je poéziou života. (ČECH)

Láska je druh vojny. (OVIDIUS)

Láska je životom ženy a epizódou v živote muža. (PAUL)

Láska je najstaršie a najušľachtilejšie božstvo, prazdroj cnosti. (PLATÓN)

Láska je ako dieťa, túži po všetkom, čo vidí. Pravé meno lásky je zajatie. (SHAKESPEARE)

Láska je to, čomu sa po svadbe hovorí omyl. (TWAIN)

Láska je dieťa ilúzie a matka dezilúzie. UNAMUNO

Túžime byť milovaní brutto, nie netto. (HEBBEL)

V láske sa strieda radosť i bolesť. (BYRON)

Láska je ako mesiac. Keď nerastie, zmenšuje sa. (VALÉRY)

Láska je zo všestkých vášní najsilnejšia, lebo zároveň útočí na hlavu, srdce i telo. (VOLTAIRE)

Láska je zdroj, ktorý prekážkami rastie.
Láska je prales. Kto doň raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu. (VRCHLICKÝ)

Láska je mocnejšia ako sila a múdrejšia ako filozofia. (WILDE)

S ozajstnou láskou je to ako s duchmi: každý o nich vraví, ale kto ich videl? (ROCHEFOUCAULD)

Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný, ale i nešťastný z toho, že sa z nej vyliečil.(CHATEAUBRIAND)

http://slofik.sk/novinky/laska.jpg


Genialtitu ktosi definoval ako schopnosť urobiť z mála veľa - táto charakteristika sa hodí aj na lásku. (MAUROIS)

Keď sa do lásky mieša majetok, stráca svoju životodarnú silu a zožiera osobnosť. (RUSSEL)

Čo z pravej lásky vyviera, nikdy nevyschýna. (PALACKÝ)

Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu. (PLUTARCHOS)

Ó, mocná láska, ktorá jednako meníš zviera na človeka a človeka robíš zvieraťom! (SHAKESPEARE)

To je žobrácka láska, ktorá sa dá odmerať. (SHAKESPEARE)

Tieňom je celá veda, večným svetlom je láska. (ZEYER)

Keby človek miloval všetkých ľudí, nosil by v sebe celý svet. (SVĚTLÁ)

Len tá láska je pravá, ktorá sa vie odriekať. (SVĚTLÁ)

Láska je v prírode všadeprítomná ako pohnútka aj ako odmena. (EMERSON)

Láska žije len z dôvery. (BALZAC)

Láska buď neodpustí nič, alebo odpustí všetko. (BALZAC)

Lásku si zo srdca človek nemôže vytrhnúť, to nie je boľavý zub. (BALZAC)

Bez lásky je náš život cestou k hrobu. (HEYDUK)

Láska nevidí chyby. (FULLER)

Poštu vynašla láska, používa ju však obchod.

V okamihu lásky trvá všetko navždy a nič viac neexistuje. (ELUARD)

Láska nemá len páliť, ale aj hriať. (GOETHE)

Lepšie je byť smutný s láskou ako veselý bez nej. (GOETHE)

Lásky niektorých ľudí sú iba následky dobrých večerí. (CHAMFORT)

S láskou ubúda čas, s časom ubúda láska. (NĚMCOVÁ)

Láska sa nevyprosí ani nevyhrozí. (NĚMCOVÁ)

Čo sa robí z lásky, robí sa vždy mimo dobra a zla. (NIETZSCHE)

Opojenie zmyslov je vo vzťahu k láske ako spánok k životu. (NOVALIS)

V láske sme nespravodliví, lebo pokladáme toho druhého za dokonalého. (PAUL)

Bez lásky je človek iba mŕtvolou na dovolenke. (REMARQUE)

Milujúci stráca jasnosť pohľadu na predmet svojej lásky. (PLATÓN)

Zriecť sa radšej života, logiky, sveta, všetkého - len nie lásky. (ROLLAND)

Láska sa začína tým, že sa človek cíti osamelý a končí sa tým, že človek túži byť osamelý. (TOLSTOJ)

Len keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. (RUSKIN)

Oveľa lepšie je žiť bez šťastia ako bez lásky. (SHAKESPEARE)

Choroba je nákazlivá, keby bola aj láska. (SHAKESPEARE)

Láska nepozná starobu. (STENDHAL)

Radosti lásky sú vždy úmerné strachu, že ich stratíme. (STENDHAL)

S láskou sa beztrestne nežartuje. (STRINDBERG)

http://www.laska-laska.wz.cz/love.jpg


Buď rozum, alebo láska - nikdy nie oboje. Ani Boh nemôže spojiť lásku s rozumom. (TENNYSON)

Ozajstná hodnota lásky je vzostup základnej životnosti, ktorú láska môže spôsobiť. (VALÉRY)

Mnoho zmôže sila duše, mnoho viera, mnoho nádej, ale všetko zmôže láska. (VRCHLICKÝ)

Ten nehreší, kto hreší z lásky. Láska by mala odpustiť všetky hriechy, len nie hriechy voči sebe.V láske sa končia všetky cesty rovnako - rozčarovaním. (WILDE)

Čo je všetkým skryté, to láska uhádne. (ZEYER)

Len vďaka láske sa udržiava a napreduje život. (TURGENEV)

Čím väčšmi kritizuje, tým menej ľúbime. (BALZAC)

Je možné milovať a nebyť pritom šťastný. Je možné byť šťastný a nemilovať, ale milovať a byť pri tom šťastný, to by bol zázrak. (BALZAC)

Len vtedy ľúbime naozaj, ak ľúbime bez príčiny. (FRANCE)

Nie je zamilovaný, kto nemiluje trvalo. (EURIPIDES)

Keď milujeme, bývame poverčiví. (FRANCE)

Ľahko sa dáme oklamať tým, čo milujeme. (MOLIÉRE)

Choď s tým, kto ťa má rád. (HUGO)

Milovať, to nie je voľba pre jednu chvíľu.

Milovať seba samého, tým sa začína román na celý život. (WILDE)

Málo miluje, kto ešte slovami vie povedať, ako veľmi miluje. (DANTE)

Ten, kto sa zamiluje sám do seba, nebude mať nijakého soka. (FRANKLIN)

http://belsti.unas.cz/Laska_files/laska.jpg


Ľúbiť znamená žiť životom toho, koho ľúbime. Odpúšťame do tej miery, do akej milujeme. Je nemožné druhý raz milovať to, čo sme už prestali. V milovaní ide podvod takmer vždy ďalej ako nedôvera. Je veľa ľudí, ktorí by nikdy nemilovali, keby o láske nepočuli hovoriť. Ťažké je milovať niekoho, koho si nevážime, a nemenej ťažké je milovať toho, koho si vážime oveľa viac ako seba. (ROCHEFOUCAULD)

Ako dlho zostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní. (DANTE)

Aj keď človek niekoho veľmi miluje, občas na to zabudne. (MAUGHAM)

Nečakajme, že ten, koho ľúbime, sa bude podobať nášmu ideálu, ale naopak - ideál prispôsobme tomu, koho ľúbime. (MAUROIS)

To nech je vašou cťou: vždy väčšmi milovať ako ste milovaní a nikdy nebyť tými druhými.(NIETZSCHE)

Láska ženám oči otvára a mužom zaviera. (REMARQUE)

Zamilovaní sú blázni. (PLAUTUS)

Ak chceš byť milovaný, miluj. (SENECA)

Zamilovaní sú vždy rýchlejší ako hodiny. (SHAKESPEARE)

Každý žil toľko, koľko miloval. (TOLSTOJ)

Hovoriť, že môžeme milovať jednu osobu celý život, je to isté ako hovoriť, že jedna sviečka vydrží horieť, pokiaľ sme živí. (TOLSTOJ)

Muž má jedinú lásku - svet, žena má jediný svet - lásku. (ALTENBERG)

Kto vo svojom živote poznal hoci sto žien, možno vôbec nepoznal lásku. (ČAPEK)

Láska nežnosť ženy zmenšuje a mužovu zväčšuje. (DUMAS)

Dve bytosti, ktoré sa milujú a žijú rovnakým životom, môžu byť oddelené múrom a ostať pre seba hádankou. (GIDE)

Proti veľkým prednostiam druhého niet inej záchrany okrem lásky. (GOETHE)

Človek má byť stále zaľúbený. To je dôvod, prečo by sa nemal ženiť. Mali by sme vždy milovať, a preto sa nevydávať. (WILDE)

Ak si niekedy miloval ženu alebo vlasť, prežil si výnimočné šťastie, a keď potom umrieš, už to nie je dôležité. (HEMINGWAY)

Ak sa milenci nenudia, je to preto, lebo stále hovoria len o sebe. (ROCHEFOUCAULD)

Dva ľúbostné listy píšeme najťažšie: prvý a posledný. (PETRARCA)

Tak ľúb ženu, ako by si ju nenávidel, a tak ju nenáviď, ako by si ju ľúbil. (SOFOKLES)

Láska je malá epizóda v živote muža, ale celá história v živote ženy. (STAELOVÁ)

http://obrazky.4ever.sk/data/obrazky/laska/pariky/%5Bobrazky.4ever.sk%5D%20laska,%20dvaja,%20romantika,%20plaz%209638701.jpg


Čo zmôže staroba, keď sme dvaja.

Od tej chvíle, čo miluje, nenávidí ani najmúdrejší muž nijakú vec tak, ako naozaj vyzerá. (STENDHAL)

Umenie lásky je temer výlučne dielom ženy. (ŠALDA)

Ak sa sklame v láske muž, ostane starým mládencom. Ak sa sklame v láske žena, vydá sa. (BUTLER)

Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou. (BUDHA)

Neprítomnosť lieči lásku. (CERVANTES)

Lásku nemožno vyliečiť nijakou bylinkou. (OVIDIUS)

Treba zabiť mnoho lások, aby vznikla láska. (GOURMONT)

Je mnoho prostriedkov, ktoré liečia lásku, ale nijaký nie je spoľahlivý. (ROCHEFOUCAULD)

Reumatizmu a prvej láske človek verí, len keď na ne trpí. (EBNER - ESCHENBACHOVÁ)

V žiarlivosti je viac sebalásky ako lásky. Žiarlivosť sa rodí s láskou, ale vždy s ňou neumiera. (ROCHEFOUCAULD)

http://blog.tyzden.sk/files/Image/hela.webgarden.cz.jpg


Náboženstvo preukázalo láske veľkú službu tým, že ju vyhlásilo za hriech. (FRANCE)

Nič nie je spôsobilé vyliečiť lásku okrem nespôsobilosti. (BUTLER)

Láska sa rodí z maličkostí, žije z nich a pre ne aj umiera. Kto za to môže, že láska umiera? Často ani nečaká na smrť človeka. (HERITES)

Som presvedčený, že človek sa v iných ľuďoch nielen miluje, ale aj nenávidí. (LICHTENBERG)

Ten, koho nenávidíš, musí byť hoden tvojej nenávisti. (MILL)

Nemôžem nenávidieť toho, kto mi bol raz milý. (NĚMCOVÁ)

Hnev milujúcich je obnova lásky. (PLAUTUS)

V láske spolu vždy zápasia bôľ a radosť. (SYRUS)

Desať bozkov sa ľahšie zvládne ako jeden. (PAUL)

Kto nebozkáva je ako mŕtvy. (GOETHE)

Najväčším bremenom na svete je bytosť, ktorú sme prestali milovať.(SHERIDAN)

Milovať znamená trpieť, nemilovať znamená smrť. (TAINE)

Ak tí, ktorí milovali, zabudnú na nežnosť, smrti zostane málo, čo by im vzala. (BYRON)

Láska umiera, len čo nájde protivenstvo; jej pravá podstata je voľnosť. (MAUROIS)

Ako dobré je milovať a veriť nevyčerpateľne. Všetko, čoho sa dotkne láska, je zachránené od smrti. (ROLLAND)

Tajomstvo lásky je väčšie ako tajomstvo smrti. (WILDE)

http://kimart.files.wordpress.com/2008/05/obrazky4eversk-deti-chlapec-dievca-1344137.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Steep Blood Crushing and Basic nature Disease

(AGreeveRew, 8. 10. 2018 17:04)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/la-composition-du-cialis/

Consonant Ways to Downgrade Blood Stress

(AFeriessellMuB, 11. 8. 2018 18:22)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre coeur bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-livraison-24h/

trttz

(ada , 21. 2. 2011 19:08)

jej pekneeeeeeeeeeeee je to

preco o laske ked ju podvedie:

(kikaň, 1. 8. 2010 17:12)

preco davate take texty?? dajte o podvode v laske

zmierenie priatelstva

(Tibor, 30. 11. 2009 13:11)

vedel bi nas dakto spojiť mna a roma kurečaja lebo ftedi sme boli dibri priatelia a teras sa len hadame prosim pomožtemi mam ho rad a nechcem ho stratiť inak sa volam tibor kuneš

pěěěkný

(Kete, 31. 5. 2009 14:13)

moooc krásnýýýý:)